Методика Монтессорі - природне навчання

Методики раннього розвитку стали надзвичайно популярними серед батьків в останні роки. Методика Монтессорі серед них займає одне з провідних місць, багато в чому завдяки тому, що наголос у ній робиться на розвиток гармонійної самостійної особистості, яку за допомогою методики не стільки навчають, скільки допомагають спрямувати в потрібне русло розвитку.

Девіз методики Монтессорі - «допоможи мені це зробити самому», відображає основну її спрямованість. Завдання дорослого в даному випадку не стільки навчати дитину, скільки стимулювати його до пошуку власних рішень у будь-якій ситуації, свого шляху в житті; допомогти реалізувати йому його індивідуальність.

Новаторство методики

Як випливає з назви методики, її автором була відомий італійський психолог і педагог Марія Монтессорі. Новаторську педагогічну систему вона створила в кінці дев'ятнадцятого століття і з тих пір дана методика завоювала десятки тисяч прихильників по всьому світу, кількість шкіл за цією системою також давно обчислюється не сотнями, а тисячами. Своє життя Марія Монтессорі присвятила спостереження за дітьми, вивченню їх поведінки, прагненню до самостійності, їх потреб і потреб.

Так поступово Монтессорі прийшла до ідеї створити систему занять, призначену для гармонійного розвитку природних здібностей дитини. Проходити такі заняття повинні в спеціальних умовах, які суттєво відрізняються як від домашньої, так і від звичної шкільної обстановки. Новаторські дидактичні матеріали і спеціально організована навчальна обстановка стимулюють дитину до самостійного навчання, позитивно впливають на фізичний стан дитячого організму, вчать порівнювати предмети і явища і робити логічні висновки, сприяють розвитку сенсорних і моторних навичок.

Система навчання, доброзичлива по відношенню до дитини

Основною ідеєю методики Монтессорі стає переконання, що дитину не потрібно змушувати вчитися, а просто ненав'язливо зацікавлювати і викликати у нього бажання самостійно працювати з матеріалом. Саморозвиток дитини можливе лише в спеціально підготовленої дидактичної середовищі, яка дозволяє організувати його роботу і практично непомітно направити її в потрібне русло. При організації занять враховується природний ритм життя, який властивий тому чи іншому періоду життя дитини, при цьому його навчання відбувається в основному через власні дії.

Таке максимально наближене до природного ритму життя дитини навчання дозволяє розвинути гармонійну особистість, виключає штучне форсування і підвищені навантаження в навчальному процесі і є найбільш доброзичливим навчанням. Успішність навчання пов'язана з тим, що дитина дуже швидко навчається за рахунок самостійного виконання тих чи інших дій, а не просто в результаті спостереження за вчителем.

Дитині надається право самостійного вибору дидактичного матеріалу, вчитель може лише показати в перший раз алгоритм дії з тим чи іншим матеріалом. Доброзичливість методики і в тому, що під час занять свобода дитини практично не обмежується, він вільно пересувається по класу і може займатися саме тим, що йому подобається. Така повага до індивідуальності дитини породжує не вседозволеність, а, як не дивно, дисципліну, оскільки вчить дітей поважати інтереси інших дітей, їхнє право на власну думку. Саме тому діти на таких заняттях рідко шумлять і кричать, розкидають іграшки або ображають навколишніх. Дитина зайнятий тією діяльністю, яка йому цікава, навчаючись в той же час новим навичкам.

Дидактичний матеріал

Важливою складовою частиною методики Монтессорі є дидактичні матеріали, які допомагають дитині придбати нові навички та стимулюють його до самостійного навчання. Дидактичні матеріали сприяють розвитку сенсорики і моторики дитини, становленню його духовного світу, забезпечують фізичний розвиток дитини. Дидактичний матеріал допомагає дитині ставити мету і досягати її шляхом практичних самостійних занять. Так, через спеціальний матеріал, дитина пізнає світ і вчиться усвідомлювати своє місце в ньому.

Наталія Біатова

Останні записи